لیست کلاس های دوره نفت در قرن 21 مرکز آموزش های آفلاین
نفت در قرن 21
عباس نوروزي
شروع دوره:
1401/11/01
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان