لیست کلاس های دوره تحلیل تکنیکال بر اساس تریدینگ ویو مرکز آموزش های آفلاین
تحلیل تکنیکال بر اساس تریدینگ ویو
عباس نوروزي
شروع دوره:
1401/11/02
هزینه شرکت در دوره:‌ 640,000 تومان