لیست کلاس های دوره شناخت انواع روش‌های ماینینگ مرکز آموزش های آفلاین
شناخت انواع روش‌های ماینینگ
آرش شبانی
شروع دوره:
1401/11/04
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان