مسئولیت كیفری كاركنان دولت

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | حقوق
مدت دوره:
4 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 20:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/09/26
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 80,000 تومان

دوره مسئولیت کیفری کارکنان دولت، از دوره های مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که به مدت 4 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است

هدف دوره:

ارتقای سطح دانش کارکنان در زمینه مبانی حقوقی و قانون مسئولیت کیفری.

طول مدت ویدئوها: 02:12:28

سرفصل های آموزشی:

  • مفاهیم و مبانی مسئولیت کیفری کارکنان دولت درحقوق ایران
  • منابع قانونی مسئولیت کیفری کارکنان دولت
  • ارکان مسئولیت کیفری کارکنان دولت
  • ضمانت اجراها و آثار مسئولیت کارکنان دولت

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.