قانون مجازات اسلامی

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | حقوق
مدت دوره:
4 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/09/26
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 80,000 تومان

درباره دوره:

در اين دوره كه توسط آقاي علي پرويني ارائه مي‌گردد، موارد ذيل اشاره مي‌شود:

  • تعديات و تقصيرات، مقامات و ماموران دولتی
  • جرائم در حوزه حقوق اداری
  • جرائم در حوزه حقوق خصوصی
  • تعديات و تقصيرات، مقامات و ماموران دولتي 
  • جرائم در حوزه حقوق اداري
  • جرائم در حوزه حقوق خصوصي
  1. بهادر غلامي: خوب


لیست کلاس های دسته بندی حقوق
گزارش نویسی در بازرسی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
جعل اسناد و راه های مقابله با آن
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
کلیات پیشگیري از وقوع جرم
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
مسئولیت كیفری كاركنان دولت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
آشنايی با قانون برگزاری مناقصات
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان