نظام مديريت عملکرد

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره هاي مديريت
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/09/28
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 160,000 تومان

دوره نظام مدیریت عملکرد( سازمان، مدیران و کارمندان)، از دوره های مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که به مدت 8 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است

طول مدت ویدئوها: 04:11:30

هدف دوره:

ارتقای سطح دانش و توانایی کارمندان شاغل در حوزه های ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی.

سرفصل های آموزشی: تعاریف و مفاهیم شامل؛ عملکرد، سنجش عملکرد، بازرسی، نظارت بر عملکرد، ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد و ...- پیشینه مدیریت و ارزیابی عملکرد( ایران و جهان) و جایگاه آن در نقشه راه اصلاح نظام اداری- مدیریت عملکرد در برخی کشورها- مدل، نحوه و فرآیند مدیریت عملکرد در سطح سازمان با رویکرد نقشه راه اصلاح نظام اداری- تدوین شاخص برای انجام ارزیابی عملکرد( تعریف مفاهیم، نحوه تدوین شاخص و ...- تعیین ضریب اهمیت شاخص ها در قالب مدل AHP – معرفی مدل های ارزیابی عملکرد( مدل BSC, EFQM, …)- ضوابط و مقررات جاری مدیریت عملکرد.

سرفصل های آموزشی:

 • تعاریف و مفاهیم شامل
 • عملکرد
 • سنجش عملکرد
 • بازرسی
 • نظارت بر عملکرد
 • ارزیابی عملکرد
 • مدیریت عملکرد و ...
 • پیشینه مدیریت و ارزیابی عملکرد( ایران و جهان) و جایگاه آن در نقشه راه اصلاح نظام اداری
 •  مدیریت عملکرد در برخی کشورها
 •  مدل، نحوه و فرآیند مدیریت عملکرد در سطح سازمان با رویکرد نقشه راه اصلاح نظام اداری
 • تدوین شاخص برای انجام ارزیابی عملکرد( تعریف مفاهیم، نحوه تدوین شاخص و ...
 •  تعیین ضریب اهمیت شاخص ها در قالب مدل AHP
 • معرفی مدل های ارزیابی عملکرد( مدل BSC, EFQM, …)
 • ضوابط و مقررات جاری مدیریت عملکرد.

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی دوره هاي مديريت
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
نظام مدیریت اسلامی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
سازمان جهانی تجارت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 290,000 تومان
مدیریت ریسک
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
مدیریت سیستم های اطلاعات
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
مدیریت منابع انسانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 180,000 تومان
مدیریت دانش
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان