مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره هاي مديريت
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/09/28
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 160,000 تومان

دوره مدیریت دانش سازمانی ، از دوره های مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که به مدت 8 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است

طول مدت ویدئوها: 04:27:10

هدف دوره:ارتقای سطح دانش کارشناسان آموزش در زمینه استانداردها و رویکرد های آموزش منابع انسانی.

سرفصل های آموزشی:

پیشینه تاریخی آموزش کارمندان، تعاریف و مفاهیم، اهداف- ضرورت- موانع و چالش های آموزش و توسعه منابع انسانی- انواع آموزش و آموزش منابع انسانی- اصول و مبانی یادگیری بزرگسالان با تاکید بر یادگیری کارمندان- استانداردای آموزش منابع انسانی- رویکردهای آموزش منابع انسانی- سازمان و مدیریت آموزش و توسعه کارکنان.

 • پیشینه تاریخی آموزش کارمندان
 • تعاریف و مفاهیم
 • اهداف
 • ضرورت
 • موانع و چالش های آموزش و توسعه منابع انسانی
 • انواع آموزش و آموزش منابع انسانی
 • اصول و مبانی یادگیری بزرگسالان با تاکید بر یادگیری کارمندان
 • استانداردای آموزش منابع انسانی
 • رویکردهای آموزش منابع انسانی
 • سازمان و مدیریت آموزش و توسعه کارکنان

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی دوره هاي مديريت
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
نظام مدیریت اسلامی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
سازمان جهانی تجارت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
نظام مديريت عملکرد
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 290,000 تومان
مدیریت ریسک
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
مدیریت سیستم های اطلاعات
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
مدیریت منابع انسانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 180,000 تومان
مدیریت دانش
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان