تجزیه و تحلیل صورت های مالی

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره هاي مديريت
مدت دوره:
14 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/09/28
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 290,000 تومان

اين دوره شامل 6 بخش ذيل است:

 • اصول و مفاهيم حسابداري و مديريت مالي
 • آشنايي با صورت‌هاي مالي و رابطه آن‌ها با يكديگر
 • آشنايي با روش‌هاي تحليل صورت‌هاي مالي
 • نسبت‌هاي مالي و تحليل دو پونت
 • استفاده از اكسل در تحليل مالي
 • تحليل صورت‌هاي مالي يك شركت 

اين دوره توسط آقاي حميد ديانت‌پي ارائه مي‌گردد.

طول مدت ویدئوها: 05:19:30

 • اصول و مفاهيم حسابداري و مديريت مالي
 • آشنايي با صورت‌هاي مالي و رابطه آن‌ها با يكديگر
 • آشنايي با روش‌هاي تحليل صورت‌هاي مالي
 • نسبت‌هاي مالي و تحليل دو پونت
 • استفاده از اكسل در تحليل مالي
 • تحليل صورت‌هاي مالي يك شركت 

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی دوره هاي مديريت
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
نظام مدیریت اسلامی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
سازمان جهانی تجارت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
نظام مديريت عملکرد
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
مدیریت ریسک
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
مدیریت سیستم های اطلاعات
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
مدیریت منابع انسانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 180,000 تومان
مدیریت دانش
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان