مدیریت سیستم های اطلاعات

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره هاي مديريت
مدت دوره:
2 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:59
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/09/28
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 45,000 تومان

مديريت سيتم های اطلاعاتی (MIS) درواقع کاربرد تکنولوژي اطلاعات است در پشتيبانی از فعاليت های تجاری, چرا که تجارت روز به روز متحول مي‌گردد و در اين ميان همواره افرادي با قدرت تحليل بالا و زاويه ديد و پيشينه تجاري مورد نياز هستند تا فرايندهاي تجاري را بارورتر کنند.

این دوره توسط آقای احمدعلی یزدان پناه ارائه می گردد.

طول مدت ویدئوها: 01:49:18

 • نظری به سیستم و سازمان
 • مفاهیم و ضرورت سیستم های اطلاعاتی
 • ضرورت سیستم های اطلاعاتی
 • سیر تحول سیستم های اطلاعاتی
 • جنبه های مختلف سیستم های اطلاعاتی
 • روش های سنتی طراحی سیستم های اطلاعاتی
 • چرخه ی توسعه سیستم های اطلاعاتی و ارتباط بین مراحل
 • متدولوژی مرسوم برای توسعه سیستم های کامپیوتر
 • نسل های هفت گانه - مشارکت کنندگان در سیستم های اطلاعاتی
 • آشنایی با مفاهیم تجارت الکترونیک
 1. بهادر غلامي: خوب


لیست کلاس های دسته بندی دوره هاي مديريت
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
نظام مدیریت اسلامی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
سازمان جهانی تجارت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
نظام مديريت عملکرد
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 290,000 تومان
مدیریت ریسک
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
مدیریت منابع انسانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 180,000 تومان
مدیریت دانش
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان