مدیریت دانش

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره هاي مديريت
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/09/28
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 160,000 تومان

دوره مدیریت دانش سازمانی ، از دوره های مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که به مدت 8 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است

هدف دوره:ارتقای سطح دانش کارکنان در زمینه مدیریت دانش سازمانی.

طول مدت ویدئوها: 04:15:47

سرفصل های آموزشی:

تعاریف و مفاهیم، جایگاه مدیریت دانش در سیاست های کلی نظام اداری، اصول حاکم بر دانش مدیریت، اهداف و ضرورت مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی، مدل های کاربردی مدیریت دانش، فرآیند و عناصر تشکیل دهنده مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی، مکانیزم های اجرایی و مراحل استقرار مدیریت دانش، کارکردهای مدیریت دانش و بازده های آن، نقش کارشناسان و مدیران واحدهای مختلف دستگاههای اجرایی در نظام مدیریت دانش، نقش عوامل فرهنگی و فناوری در مدیریت دانش، آینده مدیریت دانش و نقش دستگاه های اجرایی در حفظ و توسعه سرمایه های فکری.

 • تعاریف و مفاهیم
 • جایگاه مدیریت دانش در سیاست های کلی نظام اداری
 • اصول حاکم بر دانش مدیریت
 • اهداف و ضرورت مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی
 • مدل های کاربردی مدیریت دانش
 • فرآیند و عناصر تشکیل دهنده مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی
 • مکانیزم های اجرایی و مراحل استقرار مدیریت دانش
 • کارکردهای مدیریت دانش و بازده های آن
 • نقش کارشناسان و مدیران واحدهای مختلف دستگاههای اجرایی در نظام مدیریت دانش
 • نقش عوامل فرهنگی و فناوری در مدیریت دانش
 • آینده مدیریت دانش و نقش دستگاه های اجرایی در حفظ و توسعه سرمایه های فکری.
 1. بهادر غلامي: خوب


لیست کلاس های دسته بندی دوره هاي مديريت
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
نظام مدیریت اسلامی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
سازمان جهانی تجارت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
نظام مديريت عملکرد
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 290,000 تومان
مدیریت ریسک
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
مدیریت سیستم های اطلاعات
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
مدیریت منابع انسانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 180,000 تومان