بيماری های نوپديد

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره های عمومی
مدت دوره:
6 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/09/28
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 120,000 تومان

دوره بیماری های نو پدید و راه های پیشگیری ، از دوره های آموزشی عمومی مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که به مدت 6 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است.

 هدف:

-  ارتقای سطح دانش کارکنان در زمینه بیماری های نو پدید و راه های پیشگیری از آن.

طول مدت ویدئوها: 01:28:38

سرفصل های آموزشی:

تعاریف و مفاهیم تاریخچه وضعیت بیماری ایدز، هپاتیت و ... در کشور های جهان و دیگر بیماریهای نو پدید)، ابعاد فرهنگی- اقتصادی و اجتماعی ایدز و دیگر بیماریهای نو پدید، راههای انتقال ایدز، هپاتیت و ...، علائم بالینی ایدز و هپاتیت و ... و روش های تشخیص آن، راه های تشخیص و درمان، نقش مشاوره در کنترل بیماریها ، پیامدها و عوارض روانی بیماری( بر فرد و خانواده)، نقش افراد- خانواده- گروه های اجتماعی و سازمان ها در کنترل و پیشگیری بیماری ایدز و هپاتیت و ...

 • تاريخچه
 • تعريف و مفاهيم، تاريخچه وضعيت بيماري ايدز، هپاتيت و ...
 • راه هاي انتقال ايدز، هپاتيت
 • علائم باليني ایدز و روش تشخيص
 • علائم باليني ایدز و روش تشخيص
 • راه هاي پيشگيري و مبارزه با ايدز
 • ابعاد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ايدز و ديگر بيماري هاي نوپديد
 • نقش مشاوره در كنترل بيماريها
 • نقش افراد و گروه ها در كنترل بيماريها
 • تعريف و مفاهيم تاريخچه وضعيت بيماري هاي هپاتيت
 • راه هاي انتقال هپاتيت
 • علائم باليني هپاتيت
 • روش هاي تشخيص، راه هاي پيشگري و مبارزه با هپاتيت

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.