مهارت های زندگی

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره های عمومی
مدت دوره:
6 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/09/28
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 120,000 تومان

دوره مهارت های زندگی، از دوره های مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که برای رشته های شغلی کارگزین 27/16 به مدت 6 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است

هدف دوره:

ارتقای سطح دانش و توانایی فراگیران در زمینه مهارت های زندگی.

طول مدت ویدئوها: 04:30:45

سرفصل های آموزشی:

مفهوم، اهداف مهارتهای زندگی و نقش آنها در زندگی،انواع مهارت های اساسی زندگی (مهارت توانایی در تصمیم گیری، مهارت و توانایی حل مسئله، توانایی و مهارت تفکر خلاق و نقادانه، مهارت و توانایی در ارتباطات درون فردی- بین فردی و گروهی، توانایی و مهارت در کنترل هیجان و استرس، مهارت مراقبت از سلامت، توانایی و مهارت مورد نیاز دنیای روز)، اثرات و پیامدهای آموزش مهارت های زندگی

توانایی و مهارت در کنترل هیجان و استرس

شیوه مقابله

مهارت های ارتباط

گوش کردن

انتقاد کردن

مفهوم، اهداف مهارتهای زندگی و نقش آن ها در زندگی

مهارت و توانایی حل مساله

توانایی و مهارتهای کنترل خشم

توانایی و مهارت تفکر خلاق و نقادانه

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.