نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره های عمومی
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/09/29
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 160,000 تومان

اين دوره توسط آقاي جمشيد گراوند ارائه مي‌گردد كه شامل موارد ذيل است:

 •  سرمایه اجتماعی (مفاهیم اساسی و روش های تقویت عوامل) 
 • نظریه پردازان سرمایه اجتماعی 
 • منشا و ابعاد سرمایه اجتماعی
 • عوامل ایجاد توسعه سرمایه اجتماعی 
 • مدل مفهومی سرمایه اجتماعی 
 • سازمان کنترل و ضرورت آن
 • ویژگی های ناظران و بازرسان
 • نظارت همگانی
 • ابزارهای پاسخگویی

طول مدت ویدئوها: 03:17:14

 •  سرمایه اجتماعی (مفاهیم اساسی و روش های تقویت عوامل) 
 • نظریه پردازان سرمایه اجتماعی 
 • منشا و ابعاد سرمایه اجتماعی
 • عوامل ایجاد توسعه سرمایه اجتماعی 
 • مدل مفهومی سرمایه اجتماعی 
 • سازمان کنترل و ضرورت آن
 • ویژگی های ناظران و بازرسان
 • نظارت همگانی
 • ابزارهای پاسخگویی

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.