اصول مهمانداری و تشریفات

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره های عمومی
مدت دوره:
16 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/10/05
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 320,000 تومان

تشریفات رفتارها و رسوم پذیرفته شده ای است که ما باید با توجه به شرایط فردی، زمانی و مکانی که درآن هستیم آنها را رعایت کنیم. 

این دوره شامل مطالب ذیل می باشد که توسط جناب آقای سبحانی ارائه می گردد:

مفهوم کلی سرویس دهی؛ استانداردهای ظاهری رسمی پرسنل؛ بهداشت فردی و عمومی در محل کار؛ استانداردها و الگوهای رفتاری و اصول مشتری مداری؛ مقرارت یک سرویس خوب؛مفهوم تشریفات و آشنایی با امور مربوط به آن؛ قانون طلایی تشریفات؛ مراحل تشریفات؛ اصول طلایی تشریفات؛ مفهوم سرو و ارائه؛ انوااع روشهای پذیرایی؛ انواع سرویس دهی مانند آمریکایی روسی انگلیسی آلمانی و ......؛ آشنایی با مفهوم پنتری(pantry) و ساید بورد (side board) چارت سازمانی مربوطه؛  پولیش کردن ظروف؛ چیدمان میز و صندلی ها

آشنایی با انواع میزها و کاربرد انها؛نحوه برگزاری جلسات و کنفرانسها؛وظایف مهمانداران؛ شرایط باز کردن و بستن رستوران؛ و.............

طول مدت ویدئوها: 08:19:16

 • مفهوم کلی سرویس دهی
 • استانداردهای ظاهری رسمی پرسنل
 • بهداشت فردی و عمومی در محل کار
 • استانداردها و الگوهای رفتاری و اصول مشتری مداری
 • مقرارت یک سرویس خوب
 • مفهوم تشریفات و آشنایی با امور مربوط به آن
 • قانون طلایی تشریفات؛ مراحل تشریفات
 • اصول طلایی تشریفات
 • مفهوم سرو و ارائه
 • انوااع روشهای پذیرایی
 • انواع سرویس دهی مانند آمریکایی روسی انگلیسی آلمانی و ......
 • آشنایی با مفهوم پنتری(pantry) و ساید بورد(side board) چارت سازمانی مربوطه
 •  پولیش کردن ظروف
 • چیدمان میز و صندلی ها
 • آشنایی با انواع میزها و کاربرد انها
 • نحوه برگزاری جلسات و کنفرانسها
 • وظایف مهمانداران
 • شرایط باز کردن و بستن رستوران؛ و.............

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی دوره های عمومی
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
تجارت الکترونیک
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
تربیت اسلامی با تكیه بر قرآن و احادیث
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
خانواده و مناسبات حاکم بر آن
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
كمك های اولیه و فوريت های پزشكی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
بيماری های نوپديد
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
مهارت های زندگی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
حقوق شهروندی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
بیماریهای واگیردار و راه های پیشگیری از آن
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
تناسب اندام
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
مفهوم فرهنگ بر اساس آموزه های دینی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
مهدویت و فرهنگ انتظار
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/29
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/29
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/29
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
کارآفرینی سازمانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/29
هزینه شرکت در دوره:‌ 240,000 تومان
استرس در محیط کار و مدیریت آن
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/29
هزینه شرکت در دوره:‌ 240,000 تومان
اصول تغذیه و بهداشت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/29
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
مفهوم شناسی و فرهنگ مدیریت و برنامه ریزی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/29
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقای سلامت اداری
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/04
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
دولت الکترونیک
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/04
هزینه شرکت در دوره:‌ 40,000 تومان
آیین نگارش و مکاتبات اداری
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/05
هزینه شرکت در دوره:‌ 480,000 تومان
راهبردهای فرهنگی امام خمینی و مقام معظم رهبری
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
جریان شناسی سیاسی و فرهنگی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان