اصول مهمانداری و تشریفات

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره های عمومی
مدت دوره:
16 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/10/05
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 320,000 تومان

تشریفات رفتارها و رسوم پذیرفته شده ای است که ما باید با توجه به شرایط فردی، زمانی و مکانی که درآن هستیم آنها را رعایت کنیم. 

این دوره شامل مطالب ذیل می باشد که توسط جناب آقای سبحانی ارائه می گردد:

مفهوم کلی سرویس دهی؛ استانداردهای ظاهری رسمی پرسنل؛ بهداشت فردی و عمومی در محل کار؛ استانداردها و الگوهای رفتاری و اصول مشتری مداری؛ مقرارت یک سرویس خوب؛مفهوم تشریفات و آشنایی با امور مربوط به آن؛ قانون طلایی تشریفات؛ مراحل تشریفات؛ اصول طلایی تشریفات؛ مفهوم سرو و ارائه؛ انوااع روشهای پذیرایی؛ انواع سرویس دهی مانند آمریکایی روسی انگلیسی آلمانی و ......؛ آشنایی با مفهوم پنتری(pantry) و ساید بورد (side board) چارت سازمانی مربوطه؛  پولیش کردن ظروف؛ چیدمان میز و صندلی ها

آشنایی با انواع میزها و کاربرد انها؛نحوه برگزاری جلسات و کنفرانسها؛وظایف مهمانداران؛ شرایط باز کردن و بستن رستوران؛ و.............

طول مدت ویدئوها: 08:19:16

 • مفهوم کلی سرویس دهی
 • استانداردهای ظاهری رسمی پرسنل
 • بهداشت فردی و عمومی در محل کار
 • استانداردها و الگوهای رفتاری و اصول مشتری مداری
 • مقرارت یک سرویس خوب
 • مفهوم تشریفات و آشنایی با امور مربوط به آن
 • قانون طلایی تشریفات؛ مراحل تشریفات
 • اصول طلایی تشریفات
 • مفهوم سرو و ارائه
 • انوااع روشهای پذیرایی
 • انواع سرویس دهی مانند آمریکایی روسی انگلیسی آلمانی و ......
 • آشنایی با مفهوم پنتری(pantry) و ساید بورد(side board) چارت سازمانی مربوطه
 •  پولیش کردن ظروف
 • چیدمان میز و صندلی ها
 • آشنایی با انواع میزها و کاربرد انها
 • نحوه برگزاری جلسات و کنفرانسها
 • وظایف مهمانداران
 • شرایط باز کردن و بستن رستوران؛ و.............

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.