آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | بازرسی
مدت دوره:
10 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 8:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/10/05
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 200,000 تومان

دوره آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقای سلامت ، از دوره های آموزشی رشته شغلی بازرسان دستگاه های اجرایی مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که به مدت10 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است.

 هدف:

-  ارتقای سطح دانش کارکنان در زمینه قوانین و مقررات ناظر بر ارتقای سلامت.

طول مدت ویدئوها: 02:40:04

سرفصل های آموزشی:

پیشینه قوانین انضباطی کارمندان دولت، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، مفاد مرتبط با تخلفات اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه پیشگیری و مقابله نظامند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه، شرح وظایف و ترکیب کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، آیین نامه اجرایی ماده 91 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سایر قوانین و مقررات جاری مرتبط.

  • پیشینه قوانین انضباطی کارمندان دولت
  • قانون رسیدگی به تخلفات اداری
  • آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
  • مفاد مرتبط با تخلفات اداری در قانون مدیریت خدمات کشوری
  • آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند با مفاسد اقتصادی
  • کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
  • سایر قوانین و مقررات جاری مرتبط

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی بازرسی
اصول و مبانی نظری ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/05
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
آیین تنظیم قراردادهای داخلی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/05
هزینه شرکت در دوره:‌ 200,000 تومان
گزارش نویسی در بازرسی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/05
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان