اصول و مبانی نظری ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | بازرسی
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/10/05
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 160,000 تومان

هدف این ارتقاء سطح دانش بازرسان دستگاه های اجرایی نسبت به مفاهیم، عوامل و منشاء فساد و تخلفات اداری می باشد که توسط آقای یحیی آقایی ارائه می گردد.

طول مدت ویدئوها: 01:55:52

سرفصل های دوره:

 • تعاریف و مفاهیم
 • منشاء فساد اداری
 • عوامل پیشگیری از فساد اداری
 • رشوه در قرآن و احادیث
 • مصادیق فساد و تخلفات اداری
 • عوامل پیشگیری از تخلفات اداری
 • گلوگاه های تخلفات و فساد اداری
 • تعاریف و مفاهیم
 • منشاء فساد اداری
 • عوامل پیشگیری از فساد اداری
 • رشوه در قرآن و احادیث
 • مصادیق فساد و تخلفات اداری
 • عوامل پیشگیری از تخلفات اداری
 • گلوگاه های تخلفات و فساد اداری

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.