ایمنی در برابر حریق و ایمنی عمومی

آموزش های آفلاین | ایمنی و بهداشت (HSE) | ایمنی، بهداشت HSE
مدت دوره:
16 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/10/07
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 320,000 تومان

اين دوره شامل ایمنی در برابر حریق و نكاتي در مورد ایمنی عمومی است كه توسط آقاي سيد هادي حجازي ارائه مي‌گردد.

طول مدت ویدئوها: 04:00:11

 • مقدمه فیلم آموزشی
 • فلوچارت شرايط اضطراري
 • احتراق
 • روش‌هاي انتشار حريق
 • درجه حرارت اشتعال
 • بك درفت
 • فلش آ‌ور
 • بلوي
 • مراحل ارزيابي ريسك حريق
 • گروه‌بندي حريق
 • گروه‌بندي اروپايي
 • توضيح فيلم روغن‌هاي آشپزخانه‌اي
 • جامدادت احتراق‌پذير
 • خاموش‌كننده‌هاي دستي
 • شارز مجدد
 • ساختمان داخلي خاموش‌كننده‌ها
 • الزامات عمومي نصب خاموش‌كننده‌ها
 • فلوچارت به‌كارگيري نصب خاموش‌كننده‌ها
 • روش pass (به‌كارگيري خاموش‌كننده‌ها)
 • خاموش‌كننده‌هاي منسوخ
 • فايرباكس
 • نحوه استفاده از فايرباكس
 • مقدمه و تعاريف عمومي
 • رويداد
 • مثلث Tye
 • اعمال ناايمن
 • وظايف كاركنان
 • عمليات ميداني

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی ایمنی، بهداشت HSE
آيين نامه آموزش ايمنی کارفرمايان
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
ماده 87 قانون كار
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
ارگونومی کاربردی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
آتش سوزی و اطفاء
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
استفاده از وسایل حفاظت فردی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
تشریح آیین نامه کمیته های حفاظت فنی و مسئول ایمنی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
ایمنی بهداشت كار ویژه پیمانکاران
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
خطرات ناشی از انرژی الکتریکی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
مهمترین علل ایجاد حوادث ناشی از کار
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
آمادگی و مقابله در سوانح جسمی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 320,000 تومان
واکنش اضطراری و مدیریت بحران
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 320,000 تومان