ایمنی بهداشت كار ویژه پیمانکاران

آموزش های آفلاین | ایمنی و بهداشت (HSE) | ایمنی، بهداشت HSE
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/10/07
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 160,000 تومان

در اين دوره موارد ذيل توسط آقاي رضا غلام‌نيا ارائه مي‌گردد:

 • لزوم آموزش مباحث ایمنی و بهداشت کار
 • اهداف آموزش ایمنی و بهداشت کار
 • فرهنگ ایمنی
 • تعریف خطر و مخاطره
 • تعریف ایمنی
 • تعریف ریسک
 • تعریف حادثه ناشي از كار
 • حادثه ناشی ازكار مطابق قانون تامين اجتماعي
 • تعریف بیماری­های شغلی
 • آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار
 • هرم حوادث
 • هزینه‌­های حوادث ناشی از کار

طول مدت ویدئوها: 02:47:03

 • لزوم آموزش مباحث ایمنی و بهداشت کار
 • تعریف خطر و مخاطره
 • تعریف حادثه ناشی از کار
 • هرم حوادث
 • اصول و مفاهیم ایمنی
 • بهبود شرایط ایمنی و بهداشت-سلسله مراتب بهبود
 • معاینات قبل از استخدام دوره ای و ویژه
 • نصب تابلوهای هشدار
 • عوامل شیمیایی زیان آور-تعریف و مفاهیم
 • بیماری های تنفسی ناشی از آلاینده ها
 • استانداردهای شغلی
 • ایمنی مواد شیمیایی

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی ایمنی، بهداشت HSE
ایمنی در برابر حریق و ایمنی عمومی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 320,000 تومان
آيين نامه آموزش ايمنی کارفرمايان
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
ماده 87 قانون كار
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
ارگونومی کاربردی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
آتش سوزی و اطفاء
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
استفاده از وسایل حفاظت فردی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
تشریح آیین نامه کمیته های حفاظت فنی و مسئول ایمنی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
خطرات ناشی از انرژی الکتریکی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
مهمترین علل ایجاد حوادث ناشی از کار
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
آمادگی و مقابله در سوانح جسمی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 320,000 تومان
واکنش اضطراری و مدیریت بحران
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 320,000 تومان