آمادگی و مقابله در سوانح جسمی

آموزش های آفلاین | ایمنی و بهداشت (HSE) | ایمنی، بهداشت HSE
مدت دوره:
16 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/10/07
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 320,000 تومان

اين دوره شامل  آمادگي در برابر سوانح ناشي از مواد هسته‌اي، سوانح طبيعي، سوانح بيولوژيكي و همچنين سوانح آتش‌زا مي‌باشد كه توسط آقاي نادر حقي منيع ارائه مي‌گردد.

طول مدت ویدئوها: 08:14:30

 • آشنایی با مواد خطرناک
 • آشنایی با اشعه های خطرناک
 • آسیب های ناشی از مواد رادیواکتیو
 • مراقبت و پیشگیری از آسیب های مواد رادیواکتیو
 • مراقبت های طبی در آسیب های هسته ای
 • دسته بندی ریز مواد خطرناک
 • نحوه تعیین مواد خطرناک
 • عوامل موثر در بخش مواد شیمیایی و هسته ای
 • درجه بندی مناطق و اقدامات اورژانس در این مناطق
 • اقدامات در مناطق گرم و سرد ناشی از مواد شیمیایی و مواد رادیواکتیو
 • جمع‌بندي
 • مواد و سلاح های کشتار جمعی
 • مواد محرک اعصاب از دسته مواد شیمیایی
 • مواد سیانید از دسته مواد شیمیایی
 • آسیب های ناشی از کلر
 • سيل
 • عوامل موثر در وقوع سیل
 • برنامه ریزی برای کاهش خطرات سیل
 • نقش مردم در حادثه طبیعی سیل
 • زلزله
 • نحوه فعال شدن سیستم مقابله با زلزله
 • مقیاس ارزیابی زلزله
 • آسیب های ناشی از زلزله
 • زلزله‌خيري تهران
 • اهميت برخورد با زلزله
 • اقدامات درمانی در مصدومین زلزله
 • اقدامات مهم در مصدومین حوادث زلزله
 • بهداشت مواد غذایی در حوادث طبیعی
 • ذخیره سازی مواد غذایی در حوادث
 • مدت زمان نگهداری انواع مواد غذایی در حوادث
 • قابل استفاده کردن مواد غذایی در حوادث
 • آموزش به مردم در بهداشت مواد غذایی در حوادث
 • آمادگی در حوادث بیولوژیک
 • انواع عوامل بیولوژیک
 • عوامل شایع بیولوژیک
 • سموم بیولوژیک
 • مراقب‌ها
 • اقدامات ضروري
 • اقدامات ويژه (سوانح بیولوژیک)
 • اقدامات ويژه (سوانح ناشي از عوامل آتش‌زا)
 • برخورد با سوختگی ناشی از عوامل آتش زا
 • اقدامات اختصاصی در سوختگی ناشی از عوامل آتش زا
 • سوختگی های خاص
 • مقدمه عملیات اضطراری در سوانح
 • تاریخچه عوامل مهم در بروز بحران
 • انواع بحران
 • کنترل استرس های روانی در عملیات اضطراری

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی ایمنی، بهداشت HSE
ایمنی در برابر حریق و ایمنی عمومی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 320,000 تومان
آيين نامه آموزش ايمنی کارفرمايان
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
ماده 87 قانون كار
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
ارگونومی کاربردی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
آتش سوزی و اطفاء
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
استفاده از وسایل حفاظت فردی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
تشریح آیین نامه کمیته های حفاظت فنی و مسئول ایمنی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
ایمنی بهداشت كار ویژه پیمانکاران
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
خطرات ناشی از انرژی الکتریکی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
مهمترین علل ایجاد حوادث ناشی از کار
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
واکنش اضطراری و مدیریت بحران
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 320,000 تومان