نظام مدیریت اسلامی

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره هاي مديريت
مدت دوره:
6 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 8:59
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/09/26
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 120,000 تومان

اين دوره شامل موارد ذيل است كه توسط آقاي علي آقايي ارائه مي‌گردد:

 • چرا مديريت اسلامي؟
 • تعریف و ماهیت مدیریت اسلامی
 • اصول مدیریت، برنامه ریزی
 • اصول مدیریت، سازماندهی
 • اصول مدیریت، هدایت و سرپرستی 
 • اصول مدیریت، بسیج منابع و امکانات
 • اصول مدیریت، نظارت و کنترل

طول مدت ویدئوها: 03:22:26

 • چرا مديريت اسلامي؟
 • تعریف و ماهیت مدیریت اسلامی
 • اصول مدیریت، برنامه ریزی
 • اصول مدیریت، سازماندهی
 • اصول مدیریت، هدایت و سرپرستی 
 • اصول مدیریت، بسیج منابع و امکانات
 • اصول مدیریت، نظارت و کنترل

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی دوره هاي مديريت
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
سازمان جهانی تجارت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
نظام مديريت عملکرد
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 290,000 تومان
مدیریت ریسک
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
مدیریت سیستم های اطلاعات
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
مدیریت منابع انسانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 180,000 تومان
مدیریت دانش
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان