مدیریت ریسک

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره هاي مديريت
مدت دوره:
4 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:01
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/09/28
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 80,000 تومان

مدیریت ریسک فرایندی است که هدف آن کاهش آثار زیان‌آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش‌بینی حوادث ناخواسته و برنامه‌ریزی برای اجتناب از آن‌ها است. اين دوره توسط آقاي شهاب الدين شمس ارائه مي‌گردد.

 • تعريف ريسك
 • طبقه‌بندي ريسك
 • مفهوم مدیریت ریسک
 • اهداف مدیریت ریسک
 • ضرورت مدیریت ریسک
 • فرآیند مدیریت ریسک
 • ارزیابی مدیریت ریسک
 • شناسایی عوامل ریسک
 • ارزیابی ریسک
 • استراتژی مواجه با ریسک
 • مدل های مواجه با ریسک
 • نگرش نوین به مدیریت ریسک سازمانی
 • تدوین بیانیه ریسک

طول مدت ویدئوها: 02:44:43

 • تعريف ريسك
 • طبقه‌بندي ريسك
 • مفهوم مدیریت ریسک
 • اهداف مدیریت ریسک
 • ضرورت مدیریت ریسک
 • فرآیند مدیریت ریسک
 • ارزیابی مدیریت ریسک
 • شناسایی عوامل ریسک
 • ارزیابی ریسک
 • استراتژی مواجه با ریسک
 • مدل های مواجه با ریسک
 • نگرش نوین به مدیریت ریسک سازمانی
 • تدوین بیانیه ریسک

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی دوره هاي مديريت
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
نظام مدیریت اسلامی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
سازمان جهانی تجارت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
نظام مديريت عملکرد
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 290,000 تومان
مدیریت سیستم های اطلاعات
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
مدیریت منابع انسانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 180,000 تومان
مدیریت دانش
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان