كمك های اولیه و فوريت های پزشكی

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره های عمومی
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1401/09/28
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 160,000 تومان

دوره کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی به مدت 100 ساعت آموزش نظری و عملی در 3 سطح مقدماتی، اورژانس و تکمیلی تعریف و تدوین شده است. در كشورهاي پيشرفته، آموزش مستمر كمك‌هاي اوليه به گروه‌هاي مختلف جامعه، امري بديهي و معمول است. در كشور ما با توجه به كثرت وقوع حوادثي نظير تصادف و حوادث شغلي، سوانح طبيعي نظير سيل و زلزله و نيز سكته‌هاي قلبي و مغزي از يك سو و احتمال تأخير نيروهاي خبره امدادي در محل حادثه برگزاري دوره‌اي در زمينه آموزش كمك‌هاي اوليه و فوريت‌هاي پزشكي را با هدف كاهش آسيب‌هاي ناشي از حادثه ضرورت مي‌بخشد

اهداف:

-  افزايش سطح دانش و توانايي‌هاي افراد جامعه درباره‌ كمك‌هاي اوليه و فوريت‌هاي پزشكي.

- فراهم آوردن بستري مناسب برای افزايش سطح سلامت در جامعه.

طول مدت ویدئوها: 05:18:07

سرفصل های آموزشی:

مقدماتی: كنترل علائم حياتي، احياي قلبي، اختلالات قلبي، ريوي (CPR )، خفگي، زخم و خونريزي، بانداژ و پانسمان، آتل بندي، تزريقات،  مسموميت ها، سوختگي، آسيبهاي محيطي، شوك، آسيبهاي اسكلتي.

اورژانس: خدمات طبي اوژانس، مفاهيم قانوني و اخلاقي، سلامت فردي، اورژانس هاي رفتاري، اورژانس هاي زايمان، خدمات اورژانس، بيماران خاص، امداد در شرايط خاص، اورژانس هاي كودكان، مهارت هاي تكميلي

تکمیلی: سلامتي و بيماري، آزمايش ها و تست هاي تشخيصي، بيماريهاي شايع دستگاه تنفس، بيماريهاي شايع دستگاه گردش خون، بيمارهاي شايع دستگاه عصبي، بيماريهاي شايع دستگاه گوارش، بيماريهاي شايع دستگاه اسكلتي، بيماريهاي شايع دستگاه ادراري، بيماريهاي شايع، روانپزشكي

 • اصول اوليه مراقبت
 • ارزيابي مصدوم
 • ترياژ
 • احیای قلبی و ریوی
 • انواع زخم و خونریزی و ارایه مراقبت های مربوطه
 • انواع جسم خارجی و ارایه مراقبت های مربوطه
 • آسيب هاي ناشي از عوامل محيطي (گرمازدگي)
 • آسيب هاي ناشي از عوامل محيطي (سرمازدگي)
 • انواع سوختگی ها
 • گاز گرفتگي
 • گزش
 • شکستگی، ضرب دیدگی، آتل و باندها
 • حمل مصدوم
 • اختلالات سیستم عصبی
 • مسمومیت
 • حمایت روانی
 1. علی تقی خانی: خوب


لیست کلاس های دسته بندی دوره های عمومی
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
تجارت الکترونیک
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
تربیت اسلامی با تكیه بر قرآن و احادیث
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
خانواده و مناسبات حاکم بر آن
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
بيماری های نوپديد
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
مهارت های زندگی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
حقوق شهروندی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
بیماریهای واگیردار و راه های پیشگیری از آن
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
تناسب اندام
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
مفهوم فرهنگ بر اساس آموزه های دینی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 45,000 تومان
مهدویت و فرهنگ انتظار
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان
نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/29
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/29
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/29
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
کارآفرینی سازمانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/29
هزینه شرکت در دوره:‌ 240,000 تومان
استرس در محیط کار و مدیریت آن
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/29
هزینه شرکت در دوره:‌ 240,000 تومان
اصول تغذیه و بهداشت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/29
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
مفهوم شناسی و فرهنگ مدیریت و برنامه ریزی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/29
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
آشنایی با قوانین و مقررات ارتقای سلامت اداری
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/04
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان
دولت الکترونیک
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/04
هزینه شرکت در دوره:‌ 40,000 تومان
آیین نگارش و مکاتبات اداری
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/05
هزینه شرکت در دوره:‌ 480,000 تومان
اصول مهمانداری و تشریفات
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/05
هزینه شرکت در دوره:‌ 320,000 تومان
راهبردهای فرهنگی امام خمینی و مقام معظم رهبری
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان
جریان شناسی سیاسی و فرهنگی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/07
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان